Kirurgisk vård för barn

Barnkirurgi​

 

De vanligaste barnkirurgiska ingreppen är behandling av frakturer samt operation av blindtarmsinflammation och bråck. De mest krävande operationerna är bl.a. korrigeringsoperationer av svåra medfödda fel  på skalle- och ansikte-,  hjärna-,  hjärta-, buk- och  urogenitalstukturer,  organtransplantationer, rygg- och exträmitetsoperationer, borttagningar av tumörer. Inom barnkirurgi är spektrumet av ingrepp stort: antalet olika operationer och ingrepp är cirka 500.

Typiskt för den barnkirurgiska verksamheten är stor variation i efterfrågan på jouringrepp och  intensivvård: bl.a. antalet operationer som görs på nyfödda varierar kraftigt och är oförutsägbart.  Antalet olycksfallspatienter varierar vid olika tidpunkter. Den livligaste tiden för behandling av frakturer är senvåren samt försommaren och -hösten.
 
En del av de kirurgiska ingreppen på barn, bl.a. bråckoperationer och endoskopiska ingrepp, görs dagkirurgiskt.
 

Inom HNS görs kirurgiska ingrepp på barn på Nya barnsjukhuset samt i Jorv och Hyvinge sjukhus. På riksnivå har behandlingen av de svåraste sjukdomarna koncentrerats till Nya bansjukhuset, där man utför alla öppna hjärtoperationer och organtransplantationer, vissa operationer i bukområdet.

 

Övrig barnkirurgisk behandling

 

Barn behandlas kirurgiskt även i Tölö sjukhus: läpp- och gomspaltpatienter vårdas i Läpp- och gomsplatscentret och på enheten för neurokirurgi utförs barns neurokirurgiska jouringrepp. Planerade neurokirurgiska operationer på barn utförs på Nya barnsjukhuset. Barn behandlas dessutom kirurgiskt på Ögon-öronsjukhuset.

Vasen palsta
Oikea palsta