När och var ska man söka vård?

hoitaja_ja_potilas_lahikuva280px.jpgYtliga brännskador som gör att huden rodnar kan skötas hemma.
Om det bildas blåsor på huden och det brända området är större än en handflata ska du söka vård.

Sök vård om:

  • det brända området är större än en handflata och det bildas blåsor på huden eller om det bildas mycket vävnadsvätska
  • brännskadan är djup, en s.k. tredje gradens brännskada. Om det handlar om en tredje gradens brännskada tappar du känseln i det brända området, blir ytan läderaktig och torr och förändras fär-gen från gråaktig till gulaktig eller förkolnad.
  • den skadade är ett barn eller en äldre person och du misstänker att brännskadan har gått djupare än enbart på ytan eller om det brännskadade området är större än barnets handflata.
  • brännskadan inte läks med hemmavård på en vecka.

 

Om det brända området är stort eller om den skadade är ett barn eller en äldre person ska du ringa nödnumret 112, som hjälper dig vid behov.

Under tjänstetid kan du gå till hälsostationen i ditt område. Utanför tjänstetid ska du kontakta jouren vid hälsostationen i ditt område.

Hälsorådgivningen 09 10023 betjänar invånarna i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda kommuner.

Anvisning för vård av brännskada hemma

  • Börja med att kyla ner brännskadan med svalt vatten, det minskar smärtan och förhindrar bränn-skadan från att spridas djupare ner i huden.
  • En ytlig brännskada, t.ex. orsakad av för mycket sol, är röd och ömmar vid beröring. Du kan stryka hydrokortisonsalva på området (t.ex. Hydrocortison®) eller en salva som innehåller dexpanthenol (t.ex. Bepanthen®, Dexpanthenol Ratiopharm®).
  • Vid en andra gradens brännskada, som är djupare än en ytlig brännskada, bildas det blåsor och vävnadsextrakt samt smärtar området. Om skadan inte kräver läkarvård kan du sköta det skadade området med en salvkompress (t.ex. Jelonet®, Unitulle®) och torra kompresser.
  • Om området inte läks på en vecka eller om smärtan tilltar, vätskeutsöndringen ökar, det börjar lukta eller du får feber ska du söka vård.