Till de anställda inom hälso- och sjukvården

hoitaja_ja_valineet280px.jpgKonsultera en brännskadekirurg!

  • Plastikkirurg specialiserad på brännskador:
    09 4711 (HUCS växel), ditt samtal kopplas vidare till den jourhavande plastikkirurgen.
  • Ansvarig skötare vid Brännskadecentrumet:
    050 427 1528
  • anestesiläkare som svarar för intensivvården av brännskadepatienter:
    09 471 87463

Du kan skicka bilder till Brännskadecentrumet till e-postadressen palovamma@hus.fi.
Per e-post kan du skicka patientbilder av vilka patientens identitet inte framgår. E-posten läses under tjänstetid. Ring gärna till avdelningen när du vill skicka bilder.