Brännskadecentrum

Adress
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, 00260 Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 87463
Köförfrågor ​09 471 87463
Fax 09 471 87462

Poliklinikens ansvarig skötare 050 427 9665 (virka-aikana)
Avdelningsskötare 09 471 87600, 050 427 2256
Avdelningsöverläkare Jyrki Vuola 
 
Om besökstiderna avtalas separat med personalen. Den bästa tiden för besök är ofta på eftermiddagen.

Till brännskadecentrumet på Tölö sjukhus har man koncentrerat behandlingen av brännskador hos patienter från hela HNS-området samt behandlingen av de svåraste brännskadorna hos patienter från hela Finland.

På Brännskadecentrumet finns en poliklinik, vårdavdelning och en intensivvårdsavdelning. På HUCS Brännskadecentrum vårdar man årligen nästan hundra brännskadepatienter som kräver avdelningsvård samt över 50 svårt skadade brännskadepatienter som kräver intensivvård.

Behandlingen av svåra brännskador är krävande specialsjukvård och kräver ett smidigt samarbete mellan flera yrkesgrupper. HUCS Brännskadecentrums behandlingsresultat är av hög internationell klass.