Kontaktuppgifter

Läkare
Chefsläkare Sune Lang
Byråsekreterare Linda Heerman
 
Akut: tf. avdelningsöverläkare Margareta Antila
Akut: tf. avdelningsöverläkare Minna Konttinen
Sjukvård för barn och ungdomar: överläkare Jonas Bondestam
Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling: överläkare Petri Volmanen
Kvinnosjukdomar: överläkare Erja Hiltunen
Huuvd- och halscentrum: överläkare Gunilla Åkerberg
Internmedicin och rehabilitering: överläkare Fredrik Forsström
Hjärt- och lungcentrum: överläkare Liana Pusa
Muskuloskeletal och plastikkirurgi: tf. biträdande överläkare Christian Klein
Gastrocentrum: biträdande överläkare Gerd Molander
Vatsakeskus: överläkare Peter Braskén 
 
Vårdpersonal
Överskötare Carola Lindholm
 
Övrig personal
Sjukhusets direktör  Gabriela Erroll