Operationsavdelningen

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets andra våning.

Kansli 019 224 2265

Överläkare: Petri Volmanen 019 224 2272
Avdelningsskötare: Agnete Dunderfelt 019 224 2339
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Operationsavdelningens specialiteter är allmän kirurgi, barnkirurgi, blodkärlskirurgi, bröstkirurgi, gastroenterologi, gynekologi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi samt
öron-, näsa-, halssjukdomar.

Operationsavdelningen har planerad verksamhet vardagar kl. 8.00 - 16.00 samt dejour vardagskvällar kl. 16.00 - 21.00, under veckoslut och helger kl. 10.00 - 18.00.