Magnetröntgen

Besöksadress 
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentrancé, K-våningen
 
Postadress
PB 347
00029 HNS
 
Kontakt
Avdelningsskötare Riitta Riihijärvi, riitta.riihijarvi@hus.fi 

Nya barnsjukhusets magnetröntgen ligger på sjukhusets K-våning.
Magnetröntgen ger dels exakta anatomiska och dels funktionella bilder utan röntgenstrålar. Metoden baserar sig på hur väteatomerna i kroppen reagerar i apparatens magnetfält. Metoden kan användas för att undersöka olika objekt från nyfödda till ålderstigna människor.

Magnetundersökningar utförs med tidsbokning. Vårdenheten där barnet sköts bokar tiden och meddelar patienten om den per brev.

 

 Läs mer