Barnjour

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9 A, Helsingfors
Dörr A, 1. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Rådgivningstjänster: 09 3101 0023/Helsingfors
8710 023/HNS rådgivning

I nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Akutvårdarna bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Jouren är öppen 24 timmar i dygnet.


Vid jouren vårdas patienter mellan 0 och 15 år inom alla specialiteter. Patienterna kommer i regel till jouren med remiss. En del av patienterna är kritiskt sjuka, medan en del behöver undersökningar, uppföljning eller bedömning av annan sjukvård.
Jouren har tre akutvårdplatser, 12 uppföljningsplatser, tre isoleringsplatser och tre viloplatser.
 
Vid jouren finns också olycksfallsmottagningen, dit patienterna kommer för efterkontroll på överenskomna tider.

Symptomnavigatorn och sjukskötarchatt

I symptomnavigatorn på webbplatsen Lastentalo.fi hittar du information om vård av feber, hosta, snuva, öronvärk och lindriga andningssvårigheter (på finska). I sjukskötarchatten kan du ställa frågor om barns hälsa. Tjänsterna är avgiftsfria. Tjänsten erbjuder även rådgivning på svenska.