Polikliniken för kvinnosjukdomar

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo


Tidsbokning 019 380 1640 ti och to kl. 12.00 - 13.00

Telefontid till skötare 019 380 1213 må - to kl. 7.45 - 8.30

Telefontid till skötare på ingreppspolikliniken 019 380 1920 ti - to kl. 8.00 - 8.30
Fax 019 380 1982

Polikliniken för kvinnosjukdomar har öppet vardagar kl. 8.00 - 15.00.

Polikliniken för kvinnosjukdomar är en remisspoliklinik. Efter att vi fått remiss av en läkare inom öppenvården skickar vi en tid till patienten per brev. På polikliniken arbetar en gynekolog och en skötare som arbetspar i två intilliggande rum.

Till de vanligaste orsakerna för besök på polikliniken hör gynekologiska blödningsstörningar samt undersökning och behandling av dessa. Myom, polyper och cystor på äggstockarna är andra ofta förekommande fynd eller orsak till remittering. Abort och sterilisering är också vanliga orsaker för ett besök.

Gynekologiska blödningsstörningar kan vi undersöka direkt med en endoskopisk undersökning av livmodern (hysteroskopi) också polikliniskt. Vid behov kan vi också behandla polyper med poliklinisk hysteroskopi under ett besök.

I samma utrymmen finns också specialpolikliniker. På infertilitetspolikliniken görs grundläggande barnlöshetsundersökningar. Till första besök och sammanfattningsbesök kommer man tillsammans med sin partner. Vid dessa går vi med paret igenom undersökningens förlopp och resultat.

På urogynekologiska polikliniken undersöks och behandlas orsaker till urininkontinens. Vi har poliklinikmottagning varje vecka och likaså görs urodynamiska mätningar varje vecka för att ge patienten bästa möjliga vård.

Två gånger i veckan undersöks och behandlas cellförändringar i livmoderhalsen. I kolposkopiundersökningar, som utförs pga. Papa-förändringar, undersöks livmodermunnen närmare med hjälp av mikroskop och provbitar tas. Vård enligt dessa och vid behov utförs behandling med elektrisk slinga (loop) utgående från undersökningarna.