Inremedicinska polikliniken

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Fax 019 386 927
Växeln 019 380 11

 

Inremedicinska polikliniken är öppen vardagar kl. 8–15.

Inremedicinska polikliniken fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning.

Inremedicinska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik inom specialsjukvården. Patienterna kommer i allmänhet till polikliniken med läkarremiss från den öppna vården. I samband med det första besöket gör läkaren upp en vårdplan. Det multiprofessionella teamet deltar i vården utifrån situation och behov. När vården avslutas är det den öppna vården som har hand om den fortsatta vården.

Inremedicinska poliklinikens funktioner och specialpolikliniker

Diabetespolikliniken
Endokrinologiska polikliniken och fetmapolikliniken
Gastroenterologiska polikliniken
– Hematologiska polikliniken
Kardiologiska polikliniken
Reumapolikliniken
– Polikliniken för allmän inremedicin
– Hjärtkonverteringar
Polikliniska vårdenheten