Socialarbete

 

Kontaktuppgifter
Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Ledande socialarbetare Miia Ståhle 050 427 5543
Socialarbetare Barbro Dahlberg-Berghäll 050 574 8424
Socialarbetare Riikka Martikainen 050 572 8004


Vad gör socialarbetarna?

– De ger information om socialskydd och -tjänster och hjälper vid behov med att fylla i ansökningar.
– De deltar tillsammans med patienterna, de anhöriga och personalen i planeringen av utskrivningen och organiseringen av den fortsatta vården.
– De hjälper till med att utreda arbetsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna och deltar tillsammans med övriga yrkesgrupper i uppgörandet av rehabiliteringsplaner.
– De samarbetar med myndigheterna och övriga samarbetsparter.
– De ger stöd och samtalshjälp till patienterna och deras anhöriga.
– De informerar om patientorganisationernas verksamhet och om frågor som hänför sig till patientens rättigheter.

Socialarbetarna vid Lojo sjukhus betjänar alla patienter som vårdas på sjukhusets avdelningar och polikliniker och deras anhöriga.