Förlossningen

​Ring alltid 019 380 1424 innan du kommer för att föda.

På vårt sjukhus är graviditetsveckogränsen för förlossning 35 veckor. Vi sköter i huvudsak ettbarnsgraviditeter. Du är välkommen att föda hos oss, från hela Finland.

Vår lilla hemtrevliga avdelning erbjuder en varm och lugn plats för födseln och för att bli bekant med den nyfödda.

I avdelningens lugna och öppna atmosfär har familjen lätt att framföra sina önskemål inför förlossningen. Vi försöker uppfylla önskningarna då det är möjligt utan att sätta mammans och barnets säkerhet eller välmående på spel. Varje familj får individuell handledning och information enligt familjens mående och behov.

På vår avdelning finns tre förlossningssalar.  Förlossningssalarna har gjorts så trivsamma som möjligt och det är möjligt att lyssna på radio eller cd under förlossningen. I salarna finns dessutom MP3-anslutningar. Du kan ta med din favoritmusik till sjukhuset.

Förlossningssalarna har gjorts så trivsamma och lugna som möjligt. I alla tre förlossningssalar finns badkar. Föderskan kan använda vatten som smärtlindring och avslappning i öppningsfasen, även vattenförlossning är möjlig. Det finns tillgång till medicinsk och icke-medicinsk smärtlindring dygnet runt.

Medicinsk: epiduralbedövning, spinalbedövning, paracervikalblockad, pudendalbedövning, lustgas, smärtstillande läkemedel som ges via munnen eller i muskeln.

Icke-medicinska: Akupunktur, TENS-apparat, vatten, varma eller kalla omslag, guasha-kam, smärtkammar, massage, akupressur.

Om patienten så önskar kan till salen hämtas gungstol och andra hjälpmedel (bl.a. gåstöd, bollar, gymnastikunderlag, säckstol), för att få det så hemtrevligt och bekvämt som möjligt.

Vår avdelning erbjuder amningshandledning enligt programmet för ett babyvänligt sjukhus. Föräldrarnas individuella önskemål beaktas alltid vid planering av den nyföddas nutrition.

Kejsarsnitten görs på samma avdelning.

Förutom barnmorskor arbetar även anestesi-, barn- och förlossningsläkare på vår avdelning dygnet runt.


INTRODUKTIONSBESÖK

Enligt patienternas önskan erbjuder vi fortfarande både svensk- och finskspråkiga studiebesök på vår förlossningsavdelning och BB-vårdavdelning.

Tid för introduktionsbesök bokas på förhand via mödrapolikliniken, 019 380 1417, vardagar kl. 13.00 - 14.30. Lämplig tidpunkt för introduktionsbesöket är ungefär vid graviditetsvecka 36.

Vid introduktionsbesök för förstföderskor berättar vi om hur förlossningen kommer i gång, när åka till förlossningssjukhuset, om smärtlindring, om själva förlossningen samt återhämtning efter förlossningen. Under besöket bekantar man sig med förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen. Dessutom finns tid reserverat för frågor och diskussion. Pappan eller en stödperson/maken är välkommen med. Reservera cirka 2 timmar för introduktionsbesöket.

Introduktionsbesök på finska onsdagar kl. 18 - 20. Introduktionsbesök på svenska var tredje måndag kl. 18 - 20.

Vid introduktionsbesök för mångföderskor bekantar vi oss med förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen. Dessutom finns tid reserverat för frågor. Pappan eller en stödperson/maken är välkommen med. Reservera cirka ½ timme för introduktionsbesöket. Introduktionsbesök på finska var tredje måndag kl. 15 och på svenska var sjätte måndag kl. 14.