Introduktionsbesök

​Enligt patienternas önskan erbjuder vi fortfarande både svensk- och finskspråkiga studiebesök på vår förlossningsavdelning och BB-vårdavdelning.

Tid för introduktionsbesök bokas på förhand via mödrapolikliniken, 019 380 1417, vardagar kl. 13.00 - 14.30. Lämplig tidpunkt för introduktionsbesöket är ungefär vid graviditetsvecka 36.

Vid introduktionsbesök för förstföderskor berättar vi om hur förlossningen kommer i gång, när åka till förlossningssjukhuset, om smärtlindring, om själva förlossningen samt återhämtning efter förlossningen. Under besöket bekantar man sig med förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen. Dessutom finns tid reserverat för frågor och diskussion. Pappan eller en stödperson/maken är välkommen med. Reservera cirka 2 timmar för introduktionsbesöket.

Introduktionsbesök på finska onsdagar kl. 18 - 20. Introduktionsbesök på svenska var tredje måndag kl. 18 - 20.

Vid introduktionsbesök för mångföderskor bekantar vi oss med förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen. Dessutom finns tid reserverat för frågor. Pappan eller en stödperson/maken är välkommen med. Reservera cirka ½ timme för introduktionsbesöket. Introduktionsbesök på finska var tredje måndag kl. 15 och på svenska var sjätte måndag kl. 14.