BB-vårdavdelningen

 

Syskon och den andra föräldern till den nyfödda är alltid välkomna att besöka mamman och den nya familjemedlemmen. Övriga besökare är välkomna kl. 18 - 19.

Vår lilla trivsamma avdelning erbjuder en hemtrevlig och lugn plats för återhämtning efter förlossning och för att bli bekant med den nyfödda. Skötarna handleder och hjälper med skötsel av den nyfödda. Med handledningen vill vi erbjuda familjen möjlighet att hitta sitt eget sätt att sköta den nyfödda.

I avdelningens lugna atmosfär har familjen lätt att tillsammans med skötare delta i planeringen av sin egen och den nyföddas vård alltid då det är möjligt utan att sätta mammans och barnets säkerhet eller välmående på spel.

Varje familj får individuell handledning och information enligt familjens mående och behov. Vi lyssnar på era önskemål och följer dem i mån av möjlighet beroende på situationen. Vi ger råd om den nyföddas grundläggande vård, amning och nutrition.

Vår avdelning erbjuder amningshandledning enligt programmet för ett babyvänligt sjukhus. Föräldrarnas individuella önskemål beaktas alltid vid planering och förverkligande av den nyföddas nutrition.

Din familj har tid att bekanta sig med babyn i en lugn atmosfär och vi hoppas att föräldrarna i utskrivningsskedet litar på sig själv som de bästa experterna på den nyföddas mående.

På BB-vårdavdelningen finns 1 - 2 personers rum. Alla rum lämpar sig som familjerum. Med beaktande av situationen på avdelningen försöker vi ordna familjerum för alla familjer som kan uppfylla kriterierna för familjerum. I familjerummet kan mamman och maken/stödpersonen tillsammans träna dygnet runt på att leva med den nyfödda.

Mammans och den nyföddas hälsotillstånd samt önskemål inverkar på hemfärden. Man vistas i medeltal 1.5 - 4 dagar på avdelningen. En barnläkare kontrollerar den nyfödda före utskrivningen. Om det i barnläkarens undersökning framkommer någonting som kräver uppföljning på sjukhus, bokas tid till poliklinisk mottagning.  Familjer som behöver amningshandledning sköts på polikliniska mottagningen upp till ½ års ålder.

Om mamman vill åka hem med babyn i ett tidigt skede, planeras utskrivning och fortsatt vård individuellt.

BB-vårdavdelningen finns på sjukhusets 2 våning i omedelbar närhet av förlossningssalarna och övervakningsenheten för nyfödda. Förutom barnmorskor och sjukskötare arbetar även anestesi-, barn- och förlossningsläkare på vår avdelning dygnet runt.