Vårdavdelning 2N för kvinnosjukdomar (gynekologi)

 

Besökstid kl. 18 – 19

På avdelningen vårdas patienter som är i behov av specialistvård.

Patientgrupper som vårdas på avdelningen:
• patienter som kommer för undersökning och operation
• vissa dagkirurgiska patienter
• patienter med missfall
• patienter med störningar under tidig graviditet
• patienter som kommer för undersökning av diffusa magsmärtor
• patienter med infektion som kräver sjukhusvård
• patienter som kommer för abort

Patienterna kommer till avdelningen med tidsbokning eller via en akutmottagning. Operationspatienterna besöker polikliniken för läkarundersökning cirka 2 - 3 veckor före ingreppet. Vid samma besök träffar patienterna vid behov också en anestesiläkare för att säkerställa patientens operationsduglighet. En skötare ger handledning om förberedelser inför ingreppet och om eftervården.

På operationsdagen kommer patienterna till operationsavdelningen vid olika tider (LEIKO = direkt till operation). Efter ingreppet flyttas patienterna till avdelning 2N för fortsatt vård.

Patienterna går oftast på efterkontroll inom öppenvården (hälsovårdscentral eller privatläkare).