Övervakningsenheten för nyfödda - Vaava

 

Övervakningsenheten för nyfödda är en enhet med två platser. Den finns på sjukhusets 2 våning i omedelbar närhet av förlossningssalarna och BB-vårdavdelningen. På enheten vårdas nyfödda med olika slags problem.

De vanligaste problemen som behöver behandlas är:
• blodsockerproblem
• infektioner
• andningssvårigheter
• adaptationsstörningar
• gulsot

Varje familj får individuell handledning och information enligt familjens behov och den nyföddas mående. Vi lyssnar på era önskemål och följer dem i mån av möjlighet.
 
På övervakningsavdelningen för nyfödda arbetar sjukskötare, barnmorskor och barnläkare.

På övervakningsavdelningen för nyfödda begränsar vi inte föräldrarnas besökstid. Föräldrarna får beroende på situationen vara hos sin baby så mycket de vill. Övriga besökare följer BB-vårdavdelningens besökstider. Besökarna kommer alltid till enheten tillsammans med babyns förälder, max. två besökare åt gången.

Då babyn mår bättre och inte längre behöver ständig övervakning, kan babyn skötas på övervakningsenheten för nyfödda i samvård, då mamman stannar dygnet runt som babyns stödperson.