Kliniken för cancersjukdomar

Haartmansgatan 4, Helsingfors
PB 180, 00029 HNS

Karta över Mejlans sjukhusområde

OBS!
Den gamla ingången tas bruk 1.10.2018
Området framför Kliniken för cancersjukdomar och gårdsplanen inklusive parkeringsplatser avgränsas till en byggarbetsplats för Brosjukhuset.
En ny huvudingång till Kliniken för cancersjukdomar öppnades 1.8.2018 på andra sidan byggnaden mot Paciusgatan.

Caféen ligger vide entrén.

HUCS Cancercentret ansvarar för den onkologiska behandlingen (annan än operativ behandling) inom hela HNS-området. Förutom Helsingfors och Nyland vårdas även patienter som kräver specialkompetens från övriga Finland. Undersökningarna, behandlingsplanerna och strålbehandlingen genomförs huvudsakligen vid Mejlans klinik. De operativa behandlingarna utförs däremot vid olika kirurgiska enheter.

HUCS Cancercentret är det första nordiska cancercentret som har genomgått den europeiska cancerorganisationen OECI:s ackreditering och har uppnått högsta möjliga status - Comprehensive Cancer Center.

Vid Cancercentret vårdas cirka 25.000 patienter varje år. Antalet anställda på kliniken är cirka 240, av vilka över 60 är specialister och läkare som specialiserar sig på cancersjukdomar. Varje dag får cirka 500 patienter cancerbehandling på poliklinikerna, vårdavdelningarna och strålbehandlingsavdelningarna. Vid kliniken finns förutom dessa avdelningar ett laboratorium, HNS Bilddiagnostiks röntgen enhet, en undersökningsenhet, en enhet för palliativ vård och en psykosocial enhet. Kliniken genomför all strålbehandling samt närmare 90 procent av cytostatikabehandlingarna inom HNS-området.

 
:


. .
 
 

 Läs mer

 
 

 Patient-tillfredsställelse maj 2018

 
Totalvärdering av vårdperioden: 4,95/5,0

Rekommendationsindex: 100/100

Ge respons