Kliniken för cancersjukdomar

Haartmansgatan 4, Helsingfors
PB 180, 00029 HNS

Karta över Mejlans sjukhusområde

Caféen ligger vide entrén.

Merparten av cancerbehandlingarna inom HNS-området utförs vid Kliniken för cancersjukdomar i Mejlans, och i praktiken utförs endast operationerna i de övriga enheterna. Vid kliniken ges närmare 90 procent av cytostatikabehandlingarna samt all strålbehandling.

Kompetent vård direkt från början

HUCS Klinik för cancersjukdomar ansvarar för den onkologiska behandlingen (annan än operativ behandling) inom hela HNS-området. Förutom Helsingfors och Nyland vårdas även patienter som kräver specialkompetens från övriga Finland. Undersökningarna, behandlingsplanerna och strålbehandlingen genomförs huvudsakligen vid Mejlans klinik. De operativa behandlingarna utförs däremot vid olika kirurgiska enheter.
 
HUCS är det enda finländska cancersjukhuset i den europeiska organisationen för cancerforskning och cancervård (OECI, Organization of European Cancer Institutes). HUCS har varit medlem i organisationen sedan 2009.
 
 
:


. .
 
 

 Läs mer

 
 

 Patient-tillfredsställelse september 2017

 
Totalvärdering av vårdperioden: 4,96/5,0

Rekommendationsindex: 100/100

Ge respons