Barnmedicinska jourpolikliniken

Besöksadress
Jorv sjukhus
Åbovägen 150, Esbo
K-våningen i Jorvs jourbyggnad.

Postadress
PB 800, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Hälsorådgivning 09 10023. Vid behov kopplas samtalet till barnmedicinska jourpolikliniken i Jorv.

I nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Ambulanspersonalen bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Fax: 09 471 85908
 

Öppethållningstider: Sjukhusjouren är öppen 24 timmar om dygnet, samjouren är öppen vardagar kl. 16.00–8.00 och på helgerna dygnet runt.

I sjukhusjouren vårdas barn och unga under 16 år. Patienter kommer med remiss från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Karislojo, Högfors, Nummi-Pusula och Sjundeå. Barnsjukdomspatienter från Vanda hänvisas till barnjouren vid Jorv sjukhus och barnkirurgiska patienter till Barnkliniken.

I samjouren vårdas barnpatienter under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors vardagar kl. 16.00–8.00 och på helgerna dygnet runt. Hälsocentraljourens patienter i Kyrkslätt vårdas om natten kl. 20.00–8.00 vid samjouren i Jorv.

Misstänkta frakturer hos barn i Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstänkta frakturer kan man ringa den egna hälsostationen vardagar kl. 8-16, under kvällar och veckoslut ges rådgivning på numret 09 87 10023.