L2 Neonatalavdelning

Besöksadress
Jorv sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Tfn: 09 471 82420
Fax: 09 471 85958

Avdelningsskötare: Paula Myllykangas
Avdelningsläkare: Kaija Mikkola

Besökstid: Avdelningen har inga egentliga besökstider, utan föräldrarna och syskonen kan besöka avdelningen vid de tidpunkter som passar dem bäst. Om andra besökares besök ska man alltid komma överens om på förhand med personalen.

På avdelningen L2 vårdas prematurer och spädbarn. Barnen kommer till avdelningen från vårt sjukhus förlossningssal, BB-avdelningarna (N6 och N7), jourpolikliniken, Barnkliniken, Kvinnokliniken och Lojo sjukhus. Största delen av de barn som vårdas är prematurer och nyfödda som har till exempel lindriga andningssvårigheter, lågt blodsocker, infektion, gulsot eller abstinenssymtom på grund av moderns rusmedelsbruk. Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader.

Föräldrarna kan delta i vården av deras barn från början trots medicinerings- och övervakningsapparaterna. Vi handleder och uppmuntrar i den grundläggande vården av babyn och amningen samt upprätthållandet av mjölkutsöndringen. Modern kan amma babyn genast när babyns tillstånd tillåter det. I vissa patientrum finns möjlighet att övernatta, dock beroende på beläggningen på avdelningen.

Antalet patientplatser på avdelningen är 15, varav 3 är intensivövervakningsplatser. I vården av barnet deltar förutom barnläkare, sjuksköterskor och barnskötare även läkare inom andra specialiteter och specialarbetare.