Hertonäs sjukhus

Rävvägen 8, Helsingfors
PB 630, 00029 HNS

Växel ​09 4711

Förfrågningar om kirurgi: 09 471 78247, 471 78250

Förfrågningar om Helsingfors stads verksamheter vid Hertonäs sjukhus:
09 310 5511

 

Hertonäs sjukhus är Helsingfors stads sjukhus, i vilket HNS har hyrt lokaler för operationsverksamhet. HNS har utöver en ortopedisk-handkirurgisk operationsenhet även en vårdavdelning och poliklinik i sjukhuset.

Specialkompetensområdet för operationsenheten vid Hertonäs sjukhus är endoskopiassisterad kirurgi. De vanligaste ingreppen är bland annat titthålsoperationer av knän, axlar, armbågar samt handleder och vrister. 


Vasen palsta
Oikea palsta
:


. .