Borgå jourhjälp

Jourhjälpen är hälsorådgivning via telefon för medborgare och yrkespersoner.

Tjänsten fokuserar på jourärenden. Utbildade skötare ger telefonrådgivning i jouren vid Borgå sjukhus. Vid behov konsulterar de läkare och hänvisar kunden till rätt mottagning eller ger råd samt anvisningar för vård hemma.

Målet med tjänsten är att förbättra servicen för patienterna, minska besöken på jouren och uppgifterna för akutsjukvården. Målet är också att styra samtal som inte hör till nödnumret till rätt adress.

Telefonnumret till jouren på Borgå sjukhus överförs automatiskt till numret 116117. I tjänsten ingår ett återringningssystem som ser till att alla samtal tas om hand.

Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0 eur).