Inremedicinska och neurologiska bäddavdelningen 5

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3. våningen (entrévåningen)

Besökstider kl. 13.00–18.30

Kansliet, tel. 019 548 3322
Bäddavdelning, tel. 019 548 3316 eller 019 548 3317
Neurologi, tel. 050 427 6503
Intensivövervakning, tel. 019 548 3309

Fax 019 548 3324

Avdelningsskötare Marika Innanen
Avdelningens överläkare Yvonne Wennerstrand
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Avdelning 5 är en allmän medicinsk avdelning på vilken vårdas främst kardiologiska och nefrologiska patienter. På avdelningen finns Telemetri (hjärt) övervaknings möjlighet för de  kardiologiska patienterna.

I anslutning till avdelningen finns även en 5 platsers intensifierad övervakning där man vårdar patienter från sjukhusets olika specialiteterna, med undantag för pediatriska patienter.