Inremedicinska bäddavdelningen 6

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen)

Besökstider kl. 13–18.30

Kansliet 019 548 2301
Fax 019 548 2399

Avdelningsskötare Eija Karppinen
Avdelningens överläkare Yvonne Wennerstrand
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

På avdelningen vårdas patienter med inremedicinska sjukdomar och lungsjukdomar. ​​