Kontaktuppgifter


Tidsbeställning för provtagning
Tidsbeställning på internet: www.huslab.fi/ajanvaraus
 
Patientrådgivning
HUSLABs servicetelefon 09 471 86800 handleder kunder i frågor som gäller laboratorietjänster och tidsbeställning vardagar kl. 7.30–15.30.
 
HUSLABs experter
 
HUSLABs förvaltning
Verkställande direktör Piia Aarnisalo, (09) 471 80050
Ledningens sekreterare Jaana Mäkelä-Torrisi, (09) 471 80051, 050 427 1610 
Postadress: PB 720, 00029 HNS 
Besöksadress: Paciusgatan 29, 00270 Helsingfors
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi
Växel: (09) 4711
 
Kundrelationer, anbudsbegäran, prisförfrågningar och avtalsärenden
Kundrådgivare Kirsi Ojala, (09) 471 80081, 050 427 2803 
E-post: huslabasiakasinfo@hus.fi
 
Faktureringsärenden
Ekonomisekreterare, (09) 471 80089, (09) 471 80058 eller (09) 471 80088.

Faktureringsadress (FO-nummer 1567535-0)
E-faktura på adressen:
Nätfakturaoperatör Itella Information Abp
OVT-kod 003715675350182
På fakturan antecknas:
Samkommunen HNS
HUSLAB
Förvaltningstjänster
 
Pappersfaktura under adressen:
Samkommunen HNS
HUSLAB
Förvaltningstjänster
PB 94128
01051 FAKTUROR
(Fakturareferensen är numret på kostnadsplatsen)

Upphandling
Upphandlingschef Maarit Pohjola-Laitinen, (09) 80084, 040 867 6868
huslabhankinnat@hus.fi

Forskningsprojekt
Laboratorieskötare Anu-Leena Hytönen, 050 427 0494