Information om laboratorieundersökningar

 
Kunderna vid HUSLAB kan fritt välja det lämpligaste av HUSLABs provtagningsställen oberoende av var de bor och oberoende av remissens ursprung.
 
Undersökningsbegäran som finns i laboratoriedatasystemet syns på alla HUSLABs verksamhetsställen och svaren på laboratorieundersökningarna förmedlas till den enhete som beställde undersökningen.
 
Välj det provtagningsställe som passar dig och kontrollera följande:
  • laboratoriets öppettider
  • behöver du beställa tid till det laboratorium som du vill gå till (en del av verksamhetsställena till-lämpar principen med tidsbeställning).
 
 
Kontrollera också om undersökningarna som ska göras i laboratoriet omfattar specialundersökningar
  • sockerbelastning, laktosbelastning eller andra belastningsprover
  • helicobakterie-inhalationstest
  • svampodling
  • spirometri.

 

Det finns många sätt att göra laboratoriebesöket smidigare
  • om laboratorieundersökningarna inte kräver att du är på fastande mage lönar det sig att undvika morgontiderna kl. 7–11 
  • den största rusningen är ofta i början av veckan och de första dagarna i månaden 
  • vissa laboratorier tillämpar tidsbeställning: www.huslab.fi/ajanvaraus
  • du får mer information på HUSLAB:s servicenummer, telefon (09) 471 86800 (mån–fre kl. 7.30–15.30)


Många faktorer som föregår provtagningen (måltider, fysisk belastning, stress, kaffe, tobak, alkohol, mediciner − även naturpreparat och vitaminer) inverkar på resultatet av laboratorieundersökningarna.
 
Undvik rökning, alkohol och fysisk belastning under ett dygn före provtagningen.

Det är en bra idé att komma i tid till laboratoriet eftersom man enligt rekommendationerna ska sitta i ungefär 15 minuter före provtagningen för att blodcirkulationen ska stabiliseras.
 
Redskap och anvisningar för prover som tas hemma
Du kan hämta redskap för prov som tas hemma, till exempel kärl för urin- eller avföringsprover, och an-visningar från alla laboratorier utan tidsbeställning. Flera laboratorier har en egen kö för detta ändamål.
 
Tidsbeställning till HUSLAB på internet
Till vissa laboratorier och bestämda specialundersökningar (t.ex. belastningsprov, spirometri) ska man söka sig med tidsbeställning. Du kan beställa tid via HUSLABs tidsbeställning på internet när det passar dig bäst. Systemet hjälper dig att välja den tid och det undersökningsställe som är lämpligast för dig. Kom ihåg att du kan anlita vilket som helst av HUSLABs verksamhetsställen som erbjuder den nödvändiga tjänsten oberoende av var du bor och vilken enhet som har gett dig remiss. Via systemet går det behän-digt att beställa tid också till exempel för en nära anhörig.  HUSLABs servicenummer (09) 471 86800 ger dig råd i hur du använder systemet. Vid behov kan du även beställa tid genom att ringa detta nummer.
 
HUSLABs servicetelefon
Du kan ringa HUSLABs servicenummer (09) 471 86800 och ställa frågor om provtagning och hur du ska förbereda dig. HUSLABs laboratorier eller servicenummer lämnar inte ut resultat av laboratorieundersökningar och tolkar inte resultaten. Resultatet av laboratorieundersökningarna skickas direkt till den behandlande enheten. Den behandlande läkaren lämnar svaret och tolkningen.
 
Laboratorieundersökningar som görs med remiss av privatläkare
För laboratorieundersökningar som utförs med remiss av privatläkare betalar kunden själv priset för undersökningen och 11,70 € i service- och provtagningsavgift. Endast undersökningar som en läkare har ordinerat kan utföras. Svaret på laboratorieundersökningarna och fakturan skickas hem till kunden. Undersökningsresultaten skickas också till den behandlande läkaren som skrivit remissen. Kunden kan förbjuda att resultatet skickas till läkaren. Tolkningen av resultat som avviker från det normala och bedömningen av deras betydelse hör dock till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och därför är den behandlande läkaren den bästa rådgivaren när det gäller de åtgärder som undersökningsresultatet kräver. Prislistan för laboratorieundersökningar finns till påseende på de provtagningsställen som betjänar privatkunder och kunden meddelas alltid totalpriset på undersökningarna i samband med provtagningen. Laboratorieundersökningar som utförs av HUSLAB berättigar inte till sjukförsäkringsersättning.
 
 
​​HUSLAB:s servicenummer, telefon (09) 471 86800 (mån–fre kl. 7.30–15.30)

 

Patientinstruktioner