Bilddiagnostik och fysiologi

För alla undersökningar krävs en remiss av läkare till HNS-Bilddiagnostik. Undersökningar görs inte med remiss av privatläkare utan ett separat avtal.

Patienterna inom primärvården och specialsjukvården får fritt välja vilken röntgenenhet inom HNS-Bilddiagnostik de vill gå till för en konventionell röntgenundersökning. Läs mer

Övriga undersökningar görs med tidsbeställning. Den enhet som behandlar patienten reserverar en tid för undersökningen och meddelar undersökningstiden per brev.

Du informeras om undersökningsresultatet av den läkare som vårdar dig.

Vasen palsta
Oikea palsta