Ge respons till HUS

Klienter och patienter kan ge HUS respons på utvecklandet av funktionerna och tjänsterna eller på bra vård eller service. Att ge respons erbjuder en möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av tjänsterna.

Responsen kan ges med hjälp av kundnöjdhetsenkäten eller som fritt formulerad respons. Genom att ange HUS som enhet på blanketten för allmän respons på HUS kan man ge allmän respons som inte gäller någon särskild enhet.


 
Det är också möjligt att ge riktad respons till följande resultatenheter inom HUS. Stödtjänsterna omfattar bl.a. renhållningen och städningen, patient- och personalmåltiderna samt receptions-, ärende- och textbehandlingstjänsterna.
BILDDIAGNOSTIK.png
HUSLAB_SV.png STODTJANSTER.png
 

Det går att ge respons på olika sätt

 
Alla patienter som fått vård och klienter som fått service vid HUS kan besvara klienttillfredsställelseenkäten. Enkätsvaren ges anonymt och den som svarar kan därför inte identifieras. Svaren styrs till enhetens responshandläggare. Svarsanvisningarna fås från enheten.
 
Alla kan ge fritt formulerad respons som antingen är allmänt eller riktat till ett särskilt sjukhus eller till en särskild enhet. Responsmeddelandena styrs till responshandläggare.
I problemsituationer kan du också ta kontakt direkt med enheten.
Om du vill ge en påminnelse eller framföra ett klagomål ger patientombudsmännen handledning.
 

Så här ger du respons

 
  • Respons kan ges anonymt. Om du vill ha ett svar på din respons, ge dina kontaktuppgifter i responsmeddelandet.
  • Det är inte tillåtet att ange personbeteckningar eller konfidentiell information om vården av den som skickar responsen eller någon annan person.
  • Av informationssäkerhetsskäl kan frågor som gäller individuell vård och behandling inte besvaras via responssystemet. I sådana fall ska du ta kontakt med någon av patientombudsmännen.
  • En bokad tid för vård eller undersökning kan inte avbokas med ett responsformulär.