HUS Bilddiagnostik

HUS Bilddiagnostik är Finlands ledande producent av medicinsk bilddiagnostik, fysiologiska och neurofysiologiska undersökningar och till dessa hörande åtgärder samt sakkunnigtjänster.

HUS Bilddiagnostik har verksamhet inom Nylands och Kymmenedalens special- och primärhälsovården. Bilddiagnostik svarar på riksnivå för ett flertal undersökningar som kräver specialkompetens och -teknik samt för den forskning och undervisning som hör till ett universitetssjukhus.

Årligen utförs 1 100 000 radiologiska undersökningar och åtgärder, 70 000 undersökningar inom klinisk fysiologi och nukleärmedicin och 23 000 undersökningar inom klinisk neurofysiologi. 


Välkommen till HUS Bilddiagnostik för undersökningar


Information om undersökningar, verksamhetsställen och tidsbeställning


 

 Bildvisning

 

HUS Bilddiagnostik

Förvaltning
PB 750, 00029 HNS
Topeliusgatan 32, Helsingfors 
tel 09 4711 
fornamn.efternamn@hus.fi

www.hns-bilddiagnostik.fi ​

Verksamhetschef
Anne Mykkänen
 
Ledningens sekreterare
Heidi Taimi
 

Kommunikation 
hus-kuvantaminen.viestinta@hus.fi  

​Ledningsgruppen


​HUS Bilddiagnostik har fått kvalitetscertifikat 2018