Cancercentrum

​HUS Cancercentrum är Finlands största och mångsidigaste cancerbehandlingscentrum med individuell cancerbehandling. Centrumet är en del av Helsingfors universitetscentralsjukhus och ansvarar för den onkologiska vården av vuxna cancerpatienter inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.  Varje år får 21 000 patienter, varav cirka 8 000 är nya patienter, vård på Cancercentrum. 

Det centrala målet för forskningsverksamheten är att främja translation, dvs.  ett snabbare och effektivare utnyttjande av forskningsresultaten för patientens bästa.  Vid centrumet genomförs också fas I-studier och first-in-man-studier.

HUS Cancercentrum är det första nordiska cancercentrumet med OECIs ackreditering och högsta möjliga status Comprehensive Cancer Center. Kompetensen på Cancercentrum är internationellt högt värderad och behandlingsresultaten är av högsta klass även i global jämförelse.
 

 Patienttillfreds-ställelse maj 2018

 
Totalvärdering av vårdperioden: 4,95/5,0

Rekommendationsindex: 100/100