• Start
      »
    • På jobb till HUS

För yrkesfolk

HUS har 23 sjukhus med cirka 24 000 anställda. HUS ger vård och behandling inom alla större specialiteter. HUS svarar dessutom på riksnivå för behandlingen av mycket allvarliga och sällsynta sjukdomar och åtgärder, t.ex. organtransplantationer och många cancerbehandlingar.