För forskaren

Det finländska samhället förväntar sig med rätta att HNS utför sjukdomsdiagnostik och ger vård som är baserade på den senaste kunskapen. För att uppnå målet är det nödvändigt att bedriva högklassig klinisk medicinsk forskning, vilket är en av HNS grundläggande uppgifter. HNS fokuserar på forskning som, då den är framgångsrik, leder till grundläggande ny kunskap och därigenom till förbättrad diagnostik och vård.

Forskningsrönen kan utnyttjas inom vården av patienter på två sätt: dels direkt, genom forskningsinnovationer, dels genom den expertis som forskningsarbetet ger. Det senare sättet kan till och med vara viktigare än det förra eftersom en person som bedriver högklassig forskning alltid också har fördjupade praktiska kunskaper om de sjukdomar som han eller hon forskar i.

Den kliniska medicinska forskningen är en väsentlig del av utvecklandet av det medicinska innehållet i HNS serviceproduktion.