Syömishäiriöklinikka

Lihavuusleikkaus on parhaimmillaan mahdollisuus parantaa elämänlaatua, saada syöminen ja painonhallinta kontrolliin. Se on myös luopumista entisestä. Ennen leikkausta on hyvä pohtia, onko motivaatio riittävä näin suureen elämänmuutokseen, ja miten leikkausta edeltävän ajan voisi hyödyntää motivaation kasvattamiseen.

Leikkauksen jälkeen ja laihtumisen aikana psyykkisen tuen tarve potilaalla saattaa kasvaa. Yleensä ongelmat liittyvät syömiseen tai leikkauksen jälkeiseen sopeutumiseen ja kehonkuvan muutoksiin. Tukea voi hakea HUS:n syömishäiriöklinikalta, joka on aikuisten (yli 18 v.) syömishäiriöpotilaiden erityishoidon yksikkö. Klinikalle tullaan lähetteellä. Yleensä tarjotaan 1-3 käyntiä, jonka jälkeen potilas ohjataan jatkohoitoon oman alueen psykiatrian poliklinikalle, työterveyshuoltoon tai omalle terveysasemalle. 

Syömishäiriöklinikalla tarkastellaan potilaan syömiskäyttäytymistä, motivoidaan häntä itsehoitoon ja pyritään syömisen normalisointiin täsmäsyömisen avulla. Täsmäsyöminen vähentää syömiseen liittyviä fyysisiä oireita. Ruoka on lääke, jota tulee nauttia  täsmällisesti oikea määrä oikeaan aikaan. Klinikalla etsitään myös yhdessä potilaalle sopivia ahdistuksen hallintakeinoja.