Paljonko leikkaus laihduttaa?

HUS:ssa saatujen kokemusten mukaan lähes kaikki leikatut potilaat laihtuvat leikkausta seuraavan vuoden aikana keskimäärin 20 % leikkauspäivän painosta. Koska suurin osa leikkaukseen ohjautuvista potilaista on laihtunut jo ennen leikkausta keskimäärin yli 5 %, paino on leikkausta edeltävästä arviokäynnistä siten pienentynyt yhteensä noin 25 %.

Vajaa puolet leikatuista potilaista ei vuoden kuluttua leikkauksesta enää laihdu, vaan päinvastoin heidän painonsa alkaa nousta. Juuri tämän kehityksen estämiseksi on tärkeää, että painonhallintaa on harjoiteltu riittävästi jo ennen leikkaushoitoa.

Pitkällä aikavälillä ratkaisevia tekijöitä ovat:

  • potilaan kyky soveltaa opittuja painonhallinnan keinoja
  • kyky pysyvästi muuttaa ateriatottumuksiaan.