Lihavuusleikkaus ja lisääntymisterveys

Lihavuus aiheuttaa merkittäviä lisääntymisterveyden ongelmia. Hormonaaliset muutokset johtavat kuukautiskierron häiriöihin ja lapsettomuusongelmiin.

Lihavan naisen raskauteen liittyy merkittäviä terveysriskejä. Ylipaino heikentää hedelmättömyyshoitojen tuloksia ja toisaalta riskiraskauksien vuoksi niitä ei suositella sairaalloisesti lihaville naisille. Naisen hedelmällinen aika on rajallinen, joten lihavuuden hoidon tulisi olla tehokasta. Sairaalloisen lihavilla potilailla lihavuusleikkaus yhdistettynä elämäntapamuu-toksiin on tehokkain tapa saavuttaa pysyvä laihtumistulos. Laihtumisen myötä hormonaali-set poikkeavuudet korjaantuvat, mahdollisuus tulla raskaaksi paranee ja raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskit vähenevät.

Raskauden mahdollisuus kasvaa etenkin niillä naisilla, jotka ovat aiemmin kärsineet lapsettomuudesta. Raskautta ei kuitenkaan suositella ensimmäisen vuoden aikana leikkauk-sen jälkeen, joten myös ehkäisystä on huolehdittava. 

Ehkäisy lihavuusleikkauksen jälkeen

Sopivan ehkäisymenetelmän valinta on hyvä tehdä jo lihavuusleikkausta suunniteltaessa. Runsaiden kuukautisten seurauksena saattaa kehittyä anemia ja mahdollinen raudan puute. Nämä tulisi korjata ennen lihavuusleikkausta, sillä mahalaukun ohitusleikkauksen jäl-keen rauta ei enää imeydy kuten ennen leikkausta.

Gynekologilla tai yleislääkärillä käynti tulisikin ajoittaa 2-3 kuukautta ennen lihavuusleikkausta. Hyviä ehkäisymenetelmiä voisivat olla hormonikierukka, laastari tai iholle levitettävät valmisteet. Kuparikierukka tai e-pillerit eivät ole suositeltavia. Kuparikierukka saattaa lisätä kuukautisvuotoa ja e-pillerien imeytymisestä leikkauksen jälkeen ei ole varmuutta.

Raskauden suunnittelu

Lihavuusleikatun naisen raskaus tulee olla suunniteltu ja raskauden seurannassa on otet-tava huomioon tiettyjä erityispiirteitä. Paino alenee ensimmäisen kuuden kuukauden aikana jopa kymmeniä kiloja. Naisen ravitsemus saattaa tuolloin olla heikkoa vitamiini- ja hivenainelisistä sekä oikeaoppisesta ruokailusta huolimatta.

Raskaaksi tuloa ensimmäisen vuoden aikana leikkauksen jälkeen ei suositella. Suunnittelematta alkanut raskaus ei kuitenkaan ole raskauden keskeytyksen aihe. Vuoden kuluttua lihavuusleikkauksesta raskautta voi alkaa suunnitella. Asia kannattaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa. Tuolloin tulisi tarkistaa verikokein, että albumiini, folaatti, B-12-vitamiini, D-vitamiini ja hemoglobiini ovat normaalit ja että ohjeistetut Multivita Plus, 1 tbl/pv, ja kalkki-D3, 2 tbl/pv, ovat käytössä.

Folaattilisän määrä tulisi tarkistaa. Multivita Plus -tabletti sisältää 400 mikrogrammaa foolihappoa. Lihavuusleikatun äidin foolihapposuositus on 5 mg. Sen käyttö tulisi aloittaa kolme kuukautta ennen raskaaksi tuloa ja jatkaa imettämisen ajan. A-vitamiinin saantia tulee rajoittaa raskauden aikana, jonka vuoksi myös käytössä olevien vitamiinilisien sisältö on hyvä tarkistaa hoitavan lääkärin kanssa.

Lihavuusleikatun naisen raskaus

Lihavuusleikkauksen ja painon putoamisen jälkeen alkaneissa raskauksissa keskenmenon ja raskauskomplikaatioiden (esim. diabetes ja verenpaine) riski on pienempi verrattuna leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen.

Lihavuusleikkauksen jälkitilaan liittyy omia  erityispiirteitä, ja tämän vuoksi raskautta tulisi seurata erikoissairaanhoidossa.

Lihavuusleikkauksen jälkeen ruoka-annosten koot ovat pieniä. Raskaana olevan tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että syöty ruoka on monipuolista ja terveellistä. Ravitsemusterapeutti voi antaa ohjausta tässä, jos lihavuusleikkauksen yhteydessä annetut opit ovat päässeet unohtumaan.

Lihavuusleikattu nainen voi synnyttää alateitse. Keisarileikkauksen perusteet ovat samat kuin muillakin naisilla. Synnytyksen jälkeen äitejä kannustetaan imettämään lastaan, ja heitä tuetaan raskaudenjälkeisessä painonhallinnassa.

TÄRKEÄÄ:

  • Ehkäisystä on huolehdittava muulla tavoin kuin e-pillereillä tai kuparikierukalla en-nen lihavuusleikkausta
  • Runsaista kuukautisista johtuva raudanpuuteanemia tulee olla hoidettu ennen lihavuusleikkausta
  • Raskautta tulee suunnitella aikaisintaan vuoden kuluttua leikkauksen jälkeen
  • Raskauden suunnittelusta tulee puhua potilasta hoitavan endokrinologin tai gynekologin kanssa, jotta tarvittavat hivenaine- ja vitamiinilisät voidaan aloittaa
  • Raskautta tulee seurata erikoissairaanhoidossa.