Leikkaushoidon aiheet

HUS noudattaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön että aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suosituksen vuonna 2011 julkaisemia lihavuuden leikkaushoidon kriteereitä:

  1. Hoidon aiheena on vaikea lihavuus (painoindeksi ≥ 35 kg/m2), mikäli potilaalla on yksi tai useampia lihavuuden oheissairaus kuten lääkehoitoa edellyttävä diabetes tai veren-painetauti, todettu uniapnea, vaikea kantavien nivelten nivelrikko tai hedelmättömyyttä ai-heuttava munasarjojen monirakkulatauti.
  2. Mikäli lihavuus ei ole aiheuttanut edellä mainittuja oheissairauksia, lihavuuden kirurgisen hoidon rajana on painoindeksi ≥ 40 kg/m2. Leikkaushoito rajataan tällä hetkellä ikäryhmään 18-60 (-65) vuotta. Nuoria (< 18 v) ei toistaiseksi ole leikattu, ja toistaiseksi luotettavaa tutkimustietoa ei myöskään ole yli 65-vuotiaiden leikkaushoidon hyödyistä. Jokaisen potilaan tapauksessa hoidon tarvetta ja mahdollisia esteitä harkitaan yksilöllisesti.