Lisätietoa toiminnasta

Teratologinen tietopalvelu kuuluu aktiivisena jäsenenä Euroopan teratologisten tietopalveluiden verkostoon (ENTIS)

 

Henkilökunta

 
Henkilökuntaan kuuluvat kokopäivätoiminen erikoislääkäri, farmaseutti ja kätilö.
 
 

Toiminta

 
Teratologinen tietopalvelu on valtakunnallinen puhelinpalvelu, joka vastaa raskauden ja imetyksen aikaista altistusta koskeviin kyselyihin arkisin klo 9 - 12 välisenä aikana. Terveydenhuollon ammattilaisille vastataan myös sähköpostitse tuleviin kyselyihin. Tietopalvelu toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille. Puheluihin vastaavat ensisijaisesti erikoiskoulutetut kätilö ja farmaseutti. Neuvonta perustuu uusimpaan julkaistuun tutkimustietoon ja tiedon arvioon.
 
Neuvonnan ohella Teratologinen tietopalvelu kerää tietoa lääkkeiden turvallisuudesta raskauden aikana. Vapaaehtoisen seurannan avulla keräämme seurantatietoja kaikista raskauksista, joissa äiti soittaa meille ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, ja aina, jos kyseessä on uusi lääke, jonka turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmennettu (katso seurantatutkimus).  Tätä tietoa on muuten vaikea saada, koska raskaana olevia ei voi eettisistä syistä ottaa mukaan tavanomaisiin, lääkkeiden turvallisuutta koskeviin tutkimuksiin.

 

Tilastotietoa toiminnasta

 
Teratologinen tietopalvelu vastaanottaa noin 6 000 kyselyä vuodessa. Valtaosa kyselyistä koskee raskaudenaikaista lääkitystä.

 

Historiaa

 
Teratologinen tietopalvelu aloitti toimintansa vuonna 1994 Väestöliiton Perinnöllisyysklinikassa, siirtyi 1.1.2004 HUSLAB Myrkytystietokeskuksen alaisuuteen ja 1.1.2015 HYKS Akuuttiin. Rahoitus on kuntapohjainen.
 
Teratologinen tietopalvelu sijaitsee Myrkytystietokeskuksen yhteydessä Helsingissä Meilahdessa.