Raskaus ja epilepsialääkkeet

Epilepsian hyvä hoito on tärkeää raskauden aikana. Kohtaukset voivat altistaa sikiön traumalle ja hapenpuutteelle. Äidille tärkeätä lääkitystä ei saa jättää käyttämättä. Koska jotkut epilepsialääkkeet ovat haitallisia sikiön kehitykselle, lääkitys tulisi suunnitella jo raskauden suunnitteluvaiheessa sellaiseksi, että se on mahdollisimman turvallinen myös sikiön kannalta.
 
Kuten kaikille raskautta suunnitteleville naisille, myös epilepsialääkkeitä käyttäville suositellaan foolihappolisää vitamiinivalmisteesta jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien (viimeistään 2kk ennen kuin ehkäisyn jättää pois) läpi koko ensimmäisen raskauskolmanneksen. Epilepsialääkkeitä käyttävälle annossuositus on vähintään 1 mg eli 1 000 mikrogrammaa vuorokaudessa. 12. raskausviikosta eteenpäin annossuositus on 0,4 mg.
 
 

Raskaus ja valproaatti

 
Valproaatin käyttö raskauden aikana lisää epämuodostumariskiä. Sikiökaudella valproaatille altistuneista lapsista 5-15 %:lla todetaan jokin epämuodostuma.
 
Valproaatti voi aiheuttaa monenlaisia epämuodostumia, joista tyypillisiä ovat hermostoputken sulkeutumishäiriö, sydänviat, huuli-suulakihalkio sekä munuaisten ja virtsateiden rakennepoikkeavuudet. Uusimpien tutkimusten mukaan sikiöaikainen altistuminen valproaatille lisää selvästi myös kehitysviiveen riskiä (esim. oppimisvaikeudet).
 
Valproaattia ei pidä käyttää raskauden aikana ilman painavaa syytä. Siksi onkin tärkeätä keskustella hoitavan lääkärin kanssa muista lääkevaihtoehdoista jo hyvissä ajoin ennen raskauden suunnittelua. Valproaatin käyttöä ei kuitenkaan saa lopettaa ilman hoitavan lääkärin kannanottoa. Epilepsiakohtaukset sinänsä voivat olla vaaraksi sekä äidille että sikiölle, ja epilepsia täytyy hoitaa hyvin myös raskauden aikana. Siksi valproaatin käyttö voi joskus olla välttämätöntä, jos muita riittävän tehokkaita vaihtoehtoja ei ole. Jos valproaatin käyttö on välttämätöntä, annos tulisi jakaa useampaan vuorokausiannokseen. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on yleensä mahdollista vaihtaa valproaatti turvallisempaan mielialantasaajaan.
 
Alkuraskauden aikainen valproaatin käyttö on aihe sikiön tarkkaan rakenneultraäänitutkimukseen n. 20 raskausviikolla.
 
 

Raskaus ja karbamatsepiini

 
Karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää jonkin verran sikiövaurioriskiä, etenkin hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa.
 
 
Mikäli karbamatsepiinin käyttö on perusteltua, annos tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa useampaan vuorokausiannokseen. Karbamatsepiinin käyttö voi joskus tulla kyseeseen myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa raskauden aikana, jos muut lääkkeet eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi. Ensisijaisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon tulisi kuitenkin valita turvallisempi lääke.
 
Alkuraskauden aikainen karbamatsepiinin käyttö on aihe sikiön tarkkaan rakenneultraäänitutkimukseen n. 20 raskausviikolla.
 
 

Raskaus ja fenytoiini

 
Fenytoiinin käyttö alkuraskaudessa lisää jonkin verran sikiövaurioriskiä. Fenytoiinin käyttöön liittyviä mahdollisia kehityshäiriöitä ovat lievästi poikkeavat kasvonpiirteet, sormien kärkijäsenten vajaakehitys ja huuli-suulakihalkio.
 
Alkuraskauden aikainen fenytoiinin käyttö on aihe sikiön tarkkaan rakenneultraäänitutkimukseen n. 20 raskausviikolla.

 

 


 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin arkisin klo 9-12

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu) 

 


  

 

 

 Lue lisää:

 
Foolihappoa suositellaan jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien!