Raskaus ja epilepsialääkkeet

Epilepsian hyvä hoito on tärkeää raskauden aikana. Kohtaukset voivat altistaa sikiön traumalle ja hapenpuutteelle. Äidille tärkeätä lääkitystä ei saa jättää käyttämättä.
 
Kuten kaikille raskautta suunnitteleville naisille, myös epilepsialääkkeitä käyttäville suositellaan foolihappolisää vitamiinivalmisteesta jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien (viimeistään 2kk ennen kuin ehkäisyn jättää pois) läpi koko ensimmäisen raskauskolmanneksen. Epilepsialääkkeitä käyttävälle annoassuositus on vähintään 1 mg eli 1 000 mikrogrammaa vuorokaudessa. 12. raskausviikosta eteenpäin annossuositus on 0,4 mg.
 
On hyvä muistaa, että vaikka alla luetellut epilepsialääkkeet lisäävät sikiövaurioriskiä, on näitä lääkkeitä käyttävillä epileptikkoäideillä pääsääntöisesti yli 90 prosentin mahdollisuus saada terve lapsi.
 
 

Raskaus ja valproaatti

 
Valproaatin käyttö raskauden aikana lisää epämuodostumariskiä. Riski on suurempi, jos käytössä on muitakin epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, tai jos valproaatin annos on suuri. Sikiökaudella valproaatille altistuneista lapsista 5-15 %:lla todetaan jokin epämuodostuma, mikä toisaalta tarkoittaa sitä että yli 80% altistuneista lapsista on kuitenkin terveitä.
 
Valproaatti voi aiheuttaa monenlaisia epämuodostumia, joista tyypillisiä ovat hermostoputken sulkeutumishäiriö, sydänviat, huuli-suulakihalkio sekä munuaisten ja virtsateiden rakennepoikkeavuudet. Uusimpien tutkimusten mukaan sikiöaikainen altistuminen valproaatille lisää selvästi myös kehitysviiveen riskiä.  
 
Valproaattia ei pidä käyttää raskauden aikana ilman painavaa syytä. Siksi onkin tärkeätä keskustella hoitavan lääkärin kanssa muista lääkevaihtoehdoista jo hyvissä ajoin ennen raskauden suunnittelua. Valproaatin käyttöä ei kuitenkaan saa lopettaa ilman hoitavan lääkärin kannanottoa. Epilepsiakohtaukset sinänsä voivat olla vaaraksi sekä äidille että sikiölle, ja epilepsia täytyy hoitaa hyvin myös raskauden aikana. Siksi valproaatin käyttö voi joskus olla välttämätöntä, jos muita riittävän tehokkaita vaihtoehtoja ei ole. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on yleensä mahdollista vaihtaa valproaatti turvallisempaan mielialantasaajaan.
 
Alkuraskauden aikainen valproaatin käyttö on aihe sikiön tarkkaan rakenneultraäänitutkimukseen 18-20 raskausviikolla.
 
 

Raskaus ja karbamatsepiini

 
Karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää jonkin verran sikiövaurioriskiä, etenkin hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa.
 
Jos karbamatsepiinin käyttö on perusteltua, annos tulisi olla pienin, joka riittää äidin hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan annos tulisi jakaa useampaan vuorokausiannokseen tai käyttää hitaasti vapautuvaa lääkemuotoa. Alkuraskauden aikana altistuneelle äidille tulisi tehdä tarkka rakenneultraäänikuvaus noin 18 raskausviikolla.
 
Karbamatsepiinin käyttö voi joissain tilanteissa tulla kyseeseen myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa raskauden aikana, jos muut lääkkeet eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi. Ensisijaisesti kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon tulisi kuitenkin valita turvallisempi lääke.
 
 

Raskaus ja fenytoiini

 
Fenytoiinin käyttö alkuraskaudessa lisää jonkin verran sikiövaurioriskiä. Riski on kertyneen tiedon mukaan kuitenkin pieni (5-10%). Fenytoiinin käyttöön liittyviä mahdollisia kehityshäiriöitä ovat lievästi poikkeavat kasvonpiirteet, sormien kärkijäsenten vajaakehitys ja huuli-suulakihalkio.
 
Jos fenytoiinin käyttö on perusteltua, annos tulisi olla pienin, joka riittää äidin hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan annos tulisi jakaa useampaan vuorokausiannokseen. Alkuraskaudessa altistuneelle äidille tulisi tehdä tarkka rakenneultraäänikuvaus noin 18 - 20 raskausviikolla.

 

 


 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin arkisin klo 9-12

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu) 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Lue lisää:

 
Foolihappoa suositellaan jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien!