Tutkimus ja kehitys

Syöpäkeskuksessa toimii oma kliininen tutkimusyksikkö, jossa tehdään vaiheen I–IV kliinisiä hoitotutkimuksia. Yksikössä työskentelee 12 tutkimushoitajaa, osastosihteeri ja kliinisiä tutkimuksia tekeviä lääkäreitä. Yksiköstä johdetaan myös tutkijalähtöisiä tutkimuksia, joista monet ovat kansainvälisiä. Sen lisäksi Syöpätautien klinikka on aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa. Keskimäärin Syöpätautien klinikalla alkaa 15-25 uutta tutkimusta vuodessa. 
 
Varhaisvaiheen tutkimusyksikössä tutkitaan kehitteillä olevien lääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja pyritään löytämään tutkimuslääkkeestä eniten hyötyvät potilaat. Yksikkö aloitti toimintansa tammikuussa 2017. 
  
Syöpätautien tutkimusyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Merkittäviä kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Hyksin eri klinikat, Biomedicum Helsinki sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). Näissä yksiköissä työskentelee yhteensä noin 700–800 perustutkijaa, joista monien tutkimusaiheet liittyvät syövän syntyyn ja biologiaan. Biomedicum Helsingissä toimii mm. syöpäbiologian tutkimusohjelma sekä systeemibiologian tutkimusohjelma. 
 
Yksikkö kuuluu pohjoismaiseen varhaisen vaiheen syöpätutkimusyksiköiden verkostoon (Nordic NECT).  Aktiivista kliinistä tutkimusta on käynnissä useiden kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, mm., Nordic Lymphoma Group, Breast International Group, Scandinavian Sarcoma Group, ja EORTC (European Organisation of Research and Treatment of Cancer). 
 

 Lisätietoja

 

​Kliinisen tutkimusyksikön sivut

HYKS Syöpätautien klinikalla käynnissä olevat tutkimukset