Potilaalle

HYKS Syöpäkeskuksessa tehdään paljon lääkeainetutkimusta. Tutustu, miten voit hakeutua tutkimuspotilaaksi.
 
 

Tällä hetkellä potilaita otetaan seuraaviin tieteellisiin tutkimuksiin:

Miten tutkimuspotilaaksi hakeudutaan?
 
Tutkimuspotilaaksi voi hakeutua lääkärin lähetteellä. Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä kliinisen tutkimusyksikön osatonhoitajaan, joka neuvoo tutkimuspotilaaksi hakeutumisessa ja auttaa sopivan tutkimuksen löytämisessä, jos tällainen tutkimus on tarjolla.
 
Yhteystiedot:
puh. 050 427 0680


Mitä tutkimuspotilaalta edellytetään?

Tutkimuspotilaalta edellytetään, että hän täyttää tutkimuksen soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset vaihtelevat eri tutkimuksissa, ja ne on määritetty yksityiskohtaisesti kussakin tutkimussuunnitelmassa. Potilaan tulee noudattaa tutkimuslääkäriltä ja/tai tutkimushoitajalta saamiaan ohjeita.


Soveltuvuus tutkimukseen

Jos yhteydenottonne jälkeen vaikuttaa siltä, että saatatte sopia johonkin HYKS Syöpäkeskuksessa meneillään olevaan tutkimukseen, Teitä pyydetään allekirjoittamaan kyseisen tutkimuksen tutkimuspotilaan tiedote sekä suostumusasiakirja tutkimukseen.

Tämän jälkeen Teille tehdään Syöpäkeskuksessa tarkemmat selvitykset soveltuvuudestanne tähän hoitotutkimukseen. Nämä selvitykset ovat yleensä laboratoriokokeita ja röntgentutkimuksia. Sekä soveltuvuustutkimukset että osallistuminen kliiniseen tutkimukseen ovat potilaalle maksuttomia. HYKS Syöpäkeskuksen tutkimuksiin voi osallistua asuinkunnasta riippumatta.


Vapaaehtoisuus

Kliiniseen tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista. Voitte perua suostumuksenne osallistua tutkimukseen koska tahansa ilman, että perumisesta koituu Teille haittaa.


Viranomaisvaatimukset

Kaikki HYKS Syöpäkeskuksessa tehtävät kliiniset tutkimukset ovat saaneet eettisen toimikunnan puollon. Kliiniset lääketutkimukset ovat lisäksi näitä tutkimuksia valvovan viranomaisen (FIMEA) hyväksymiä.