Valtimosairauksien ennaltaehkäisy

Valtimosairaudet muodostavat väestötasolla merkittävän terveysongelman. Valtimotauti on yleissairaus, joka voi kohdistua sydämen sepelvaltimoihin, alaraajojen valtimoihin tai aivoverenkiertoon. Lisäksi valtimotaudin ilmentymiä voivat olla munuaisvaltimoahtauma tai suoliliepeen valtimon ahtauma. Valtimotauti kehittyy ja ilmenee eri tavalla eri ihmisillä. Yleisin keskeinen ongelma on sepelvaltimotauti. Vanhemmassa ikäluokassa ääreiskierron valtimotaudit ovat kasvava ongelma.

Valtimotaudin kehittymiseen vaikuttavat sekä perimä että elintavat. Elintavat vaikuttavat suuresti valtimotaudin kehittymiseen ja elintapamuutoksilla voidaan myös vähentää sairastumisriskiä. Tupakointi on myrkkyä suonille ja hyytymisjärjestelmälle. Rasvainen ruokavalio pakkaa kolesterolia suonten seinämiin. Verenpaine koettelee valtimoiden rakennetta ja jousto-ominaisuuksia ja tulehdusmekanismit lisäävät alttiutta valtimotaudille. Riskitekijöillä on taipumus kertyä samoille henkilöille: ylipaino ja keskivartalolihavuus esiintyvät usein yhdessä kohonneiden sokeriarvojen kanssa tai sokeritautiin liittyen. Valtimotautia voidaan havaita jo nuorilla, mutta käytännön ongelmat lisääntyvät yli 40-vuotiailla. Liikunnalla, kohtuullisuudella alkoholinkäytössä ja tupakoimattomuudella on edullinen vaikutus valtimosairauksiin.

Valtimotaudin riskitekijät ovat yleisiä. Jokaisen tulee tietää riskinsä. Tärkeimpiä neuvonantajia ovat terveydenhoitajat ja eri potilasjärjestöjen Internet-sivustot sekä suomalainen Lääkärikirja Duodecim. Riskitekijöiden hoito kuuluu pääasiassa terveyskeskuksiin. Usein myös työterveyshuollossa otetaan kantaa näihin kysymyksiin.

On eräitä harvinaisia poikkeavuuksia, kuten perinnölliset hyvin korkeaan veren kolesterolipitoisuuteen johtavat sairaudet, jolloin tilannetta pitää tutkia tarkemmin. Erikoissairaanhoito tarjoaa erikoispoliklinikoita tarvittaessa tehtävää tarkempaa diagnostiikkaa ja hoitoa varten. Terveiden henkilöiden valtimosairauden annaltaehkäisyn lisäksi tulee erityisesti muistaa jo sairastuneiden potilaiden riskitekijöiden hoito, joihin tulee puuttua aina vastaanottokäyntien yhteydessä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Riskitekijöitä pyritään kartoittamaan ja hoitamaan väestötasolla erilaisten sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen ohjelmien kautta. Sokerintaudin ja ylipainon sekä lihavuuden suhteen toteutetaan erityisohjelmia, joihin potilaat ohjataan perusterveydenhuollosta sovitun hoito-ohjelman kautta.

Potilasjärjestöt ovat aktiivisia, ja ne tarjoavat hyviä yksityiskohtaisia ohjeita riskitekijöiden hallitsemiseksi. Lisäksi ne tarjoavat koulutusta sekä ammattilaisille että potilaille luentojen ja ryhmäkoulutuksen merkeissä. (linkit lopussa, tue suomalaista tutkimustyötä)

Omatoimisesti tai terveystarkastuksissa todettujen riskitekijöiden hallinta on kuin veisi rahaa pankkiin: terveysvaikutukset ja vaikutukset elinikään ja toimintakykyyn ovat merkittäviä.
 

 Linkkejä

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta