Valtimotaudin ilmentymät

Sydänverisuonisairaus


Valtimotaudin edetessä valtimoon muodostuu ahtaumia, jotka estävät vapaan verivirtauksen. Tämän seurauksena rasitustilanteissa, joissa verivirran tarve sydänlihasta syöttävältä alueelta estyy, sydänlihakseen kehittyy hapenpuute. Ongelmana voi olla alueen toiminnan heikentyminen ja oireena väsyminen sekä hengenahdistus rasituksessa. Sepelvaltimoahtauma voi usein aiheuttaa tilanteen, jossa ahtauma aiheuttaa painostavan tunteen rinnassa rasituksessa, mitä kutsumme angina pectorikseksi. Pahimmillaan ahtaumassa tapahtuu repeämä tai repeämään kiinnittyvä verihiutalemassa aiheuttaa hyytymän, syntyy tukos ja sydänlihasvaurio eli sydäninfarkti.

Toistuvat vauriot arpeuttavat lihaskudosta ja aiheuttavat vajaatoimintaa. Usein tähän liittyy hiippaläpän rakenteiden toimintahäiriö ja läpän vuoto.
Valtimosairauden ohella sydänoireita voi aiheutua monista muistakin sydänperäisistä syistä kuten läppäviasta, rytmihäiriöistä, synnynnäisistä tai perinnöllisistä sydänvioista tai sydänlihassairauksista.

Aivoverenkierron häiriöt


Aivoverenkiertohäiriöt aiheutuvat usein aivoverenkierron paikallisista ahtaumista ja niihin muodostuvista tukoksista, mutta yhtä usein kyseessä on kaulavaltimonahtaumasta irtaantunut hyytymä, joka ajautuu virtauksen mukana pienempiin suoniin ja aiheuttaa valtimotukoksen. Vastaavasti aivoverenkierrossakin saattaa olla kriittinen ahtauma, joka aiheuttaa tilapäisen verenkierron puutteen. Tätä kutsutaan TIA:ksi, (transient ischemic attack) eli aivoverenkierron tilapäisen hapenpuutteen aiheuttamaksi ohimeneväksi halvausoireeksi. Se voi ilmetä myös puheentuoton vaikeutena (puuromainen puhe, oudot sanavalinnat) tai näköhäiriöinä.

Pahin seuraus on aivohalvaus, joka syntyy, kun hyytymä tukkii aivoverenkierron suonen tai hyytymä lähtee sydämestä tai kaulavaltimosta ja hakeutuu pienempään aivovaltimoon ja aiheuttaa pysyvän vaurion, kuten esim. toispuolihalvauksen.

Ääreisverenkierron häiriöt


Tyypillisiä ilmentymiä ovat lantionpohjan ja reisivaltimoiden valtimotauti ja ahtaumat, joissa oireena ovat jalkojen väsyminen, puuduttava tai puristava kiputuntemus, joka pysäyttää. Pahimmillaan valtimoihin voi kehittyä hyytymiä tai tukoksia, jolloin uhkana on alaraajan osittainen, mm. varpaiden, tai tätä suurempi kuolio.

Vastaavasti suoliliepeen ahtauma voi aiheuttaa suolivaivoja. Munuaisvaltimon ahtauma aiheuttaa verenpainetta ja mahdollisia munuaisinfarkteja. On harvinaisempaa, että ääreisvaltimosairaus kohdentuu olkavarren valtimoon ja aiheuttaa käsien ongelmia. Sen sijaan kaulavaltimoahtaumat ovat kiusallisia, kuten aivoverenkierron osalta on todettu.