Sydän-keuhkokone

Useimmissa avosydänleikkauksissa sydän joudutaan pysäyttämään optimaalisten työskentelyolosuhteiden saavuttamiseksi. Tämä on mahdollista sydän-keuhkokonetta apuna käyttäen.

Ennen sydämen pysäyttämistä sydänleikattavan potilaan verenkierto liitetään letkustolla sydän-keuhkokoneeseen siten, että elimistöstä palaava hapeton veri otetaan sydän-keuhkokoneeseen oikeasta eteisestä tai ylä- ja alaonttolaskimoista.

Sydän-keuhkokoneessa veri hapetetaan ja siitä poistetaan hiilidioksidia. Veri palautetaan tavallisimmin nousevaan aorttaan, joka suljetaan pihdillä palautuskohdan alapuolelta. Tällä tavalla sydän ja keuhkot ikään kuin ohitetaan sydänleikkauksen ajaksi.