Sydämen pysäyttäminen ja käynnistäminen

Sydän pysäytetään sepelvaltimoihin kertaalleen tai toistetusti annettavalla ns. kardioplegialiuoksella (sydänhalvausliuos). Liuos sisältää runsaasti kaliumia, joka solutasolla lamaa sydänlihaksen sähköisen toiminnan täydellisesti.

Kardioplegialiuosta saanut sydänlihas ei supistu eikä kykene ylläpitämään verenkiertoa. Kardioplegialiuos sisältää kaliumin ohella runsaasti sydänlihassoluja suojaavia aineosia ja sen käyttö on nykyaikana erittäin turvallista. Pysäytyksen kesto vaihtelee sydänleikkauksesta riippuen puolesta tunnista jopa neljään tuntiin.

Kun tarvittavat sydänkirurgiset toimenpiteet on tehty, sydämen sydän-keuhkokoneesta eristävä aorttapihti avataan ja sepelvaltimoihin sydän-keuhkokoneesta jälleen pääsevä hapekas veri huuhtelee kardioplegialiuoksen pois. Sydänlihassolun sähköinen toiminta ja sydänlihaksen supistumiskyky palautuvat nopeasti. Kun sydänlihaksen supistumiskyky kokonaisuudessaan on palautunut riittäväksi, ja potilaan oma sydän kykenee ylläpitämään riittävää verenkiertoa, sydän-keuhkokoneen letkustot poistetaan käänteisessä järjestyksessä. Leikkaustulos tarkastetaan ennen sydän-keuhkokoneesta irrottautumista ultraäänitekniikoilla.

Sydänleikkauksen jälkeiset rytmihäiriöt ovat melko yleisiä, ja siksi kaikille sydänleikkauspotilaille asetetaan leikkauksen päätteeksi väliaikaiset tahdistinjohdot. Johdot poistetaan vuodeosastolla 3–5 vuorokauden kuluttua leikkauksesta.