Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus

Sepelvaltimotauti aiheutuu valtimoiden kovettumisesta ja kalkkeutumisesta (=arterioskleroosi). Sepelvaltimoiden ahtautuminen heikentää sydämen omaa verenkiertoa, mikä johtaa sydänlihaksen hapenpuutteeseen (iskemia). Hoitomuotoja ovat lääkehoito, pallolaajennus ja/tai ohitusleikkaus.

Ohitusleikkauksen tarkoituksena on vähentää sepelvaltimotaudin oireita ja parantaa sydänlihaksen verenkiertoa.  Leikkauksessa terveellä verisuonella rakennetaan ohitus tukkeutuneen sepelvaltimon rinnalle. Siirteinä voidaan käyttää rinnan sisäseinämän valtimoa, alaraajalaskimoita tai värttinävaltimosiirteitä.

Leikkaustekniikka valitaan potilaskohtaisesti:

  • Ohitusleikkaus sydän-keuhkokoneen avulla


Ohitusleikkauksessa terveellä valtimo- tai laskimosiirteellä ohitetaan ahtautunut suonenosa, jolloin veri pääsee jälleen kuljettamaan sydänlihakseen happea. Leikkaus tehdään yleensä perinteisellä tavalla rintalastan kautta (=sternotomia) käyttäen sydän-keuhkokonetta (=perfuusio) ja sydämen pysäytystä apuna.

  • Ohitusleikkaus käyvällä sydämellä


Sydämen ohitusleikkaus on mahdollista tehdä myös ilman sydän-keuhkokonetta tietyin edellytyksin. Noin kolmasosa Hyksin ohitusleikkauksista tehdään tällä tavalla.

Tällä tekniikalla voidaan tehdä ohitukset rintalastan avauksen kautta, vasemmasta kylkiavauksesta tai lyhyestä yläkeskiviillosta. Joskus apuna on mahdollista käyttää myös robottia.

Käyvällä sydämellä tehtävä ohitusleikkaus soveltuu erityisen hyvin potilaille, joille sydän-keuhkokoneen käyttöön liittyy suuri komplikaatioiden riski. Tällaisia potilaita ovat esim. munuaisten vajaatoimintaa tai aivoverenkiertohäiröitä sairastavat potilaat, tai ne, joilla on pahasti kalkkeutunut nouseva aortta.