Läppäleikkaukset

Yleisin aorttaläppävika on sen ahtauma. Tämän taustalla on yleisemmin läpän kalkkeutuminen. Läppä voi myös alkaa vuotaa. Aorttavuoto voi aiheutua esim. läppärenkaan laajenemisesta (sidekudostauti, aorttadissekaatio, Marfanin syndrooma) tai läpän vioittumisesta (esim. endokardiitti). Potilaalla voi samanaikaisesti olla myös sepelvaltimotauti tai vikaa muissa läpissä.

a) Aorttaläppäleikkaus

Aorttaläppäleikkaus tehdään yleensä avosydänleikkauksessa rintalastan kautta sydän-keuhkokonetta käyttäen.

Korkean riskin potilaille aorttaläpän voi asentaa katetrin avulla suonensisäisesti. Asennus tehdään joko reisivaltimon kautta tai sydämen kärjen läpi vasemmasta kyljestä tehtävän pienen viillon kautta. Uusimpana reittinä voidaan käyttää myös nousevaa aorttaa, jolloin joudutaan tekemään lyhyt rintalastan avaus. Läppä asennetaan paikoilleen pallokatetrin avulla. Tämä TAVI-toimenpide (Transcatheter Aortic-Valve Implantation) tehdään ilman sydän-keuhkokoneen käyttöä yhteistyössä kardiologien kanssa.

Läppäleikkauksessa läppä korvataan joko mekaanisella tai biologisella tekoläpällä. Viallinen läppä voidaan hoitaa myös korjausleikkauksella eli plastialla. Biologiset läpät on yleensä valmistettu käyttäen materiaalina joko käsiteltyä sian aorttaläppää tai naudan sydänpussia.

Aorttaläppä voidaan korvata myös siirtämällä potilaan oma keuhkovaltimoläppä aorttaläpän tilalle ja korvaamalla siirretty läppä ns. homograftilla. Mekaanisen tekoläpän etuna on sen hyvä kestävyys ja haittapuolena on sen vaatima pysyvä verenohennuslääkitys (Marevan).

b) Hiippaläppäleikkaus

Mitraaliläppä eli hiippaläppä sijaitsee sydämen vasemman eteisen ja kammion välissä. Tavallisin hiipaläppävika on vuoto, joka liittyy usein läpän ympäryksen laajenemiseen, läppäpurjeen prolapsiin, endokardiittiin tai vasemman kammion laajenemiseen esim. sydäninfarktin vuoksi. Ahtautuneen hiippaläpän taustalla on reumakuume.

Kolmiliuskaläppä sijaitsee oikean eteisen ja kammion välissä. Sen viat liittyvät usein muihin sydänsairauksiin.

Kolmiliuskaläpän kirurginen korjaaminen tehdään useimmiten hiippaläppäleikkausten yhteydessä. Läppärengasta voidaan tällöin pienentää ompeleen tai renkaan avulla. Hiippaläpän korjaus eli plastia on nykyään ensisijainen korjaus läpän vuotaessa. Läppä voidaan korvata joko biologisella tai mekaanisella proteesilla. Leikkaus on perinteisesti tehty sternotomiateitse eli rintalastan kautta. Osa läpän korjauksista on nykyisin tehtävissä pienen oikeanpuoleisen kylkiviillon kautta ja leikkauksessa voidaan käyttää apuna robottia leikkaus voidaan tehdä robottiavusteisesti. Molemmat toimenpiteet tehdään sydän-keuhko-konetta apuna käyttäen. Leikkaustapa valitaan potilaskohtaisesti.

Hiippaläpän korjaamisen tai biologisen läpän korjaamisen jälkeen potilas käyttää Marevania kolme kuukautta, mekaaninen läppä vaatii pysyvän verenohennuslääkityksen.