Sydänkirurgia

Sydänkirurgisen potilaan hoito edellyttää useiden lääketieteen erikoisalojen ja ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Sydänkirurgit toimivat tiiviissä yhteistyössä muun muassa kardiologian sekä anestesiologian ja tehohoidon asiantuntijoiden ja henkilökunnan kanssa.  

Jokaiselle potilaalle pyritään tarjoamaan yksilöllinen ja paras mahdollinen hoitokokonaisuus, jolloin sydänleikkauksesta toipuminen sujuu ongelmitta.
 

Uudet tekniikat korvaavat avoleikkauksia

 
Perinteisen rintalastan halkaisua ja sydän-keuhkokoneen käyttöä edellyttävän avosydänleikkauksen rinnalle on viime vuosina kehitetty vähemmän kajoavia eli ns. mini-invasiivisia leikkaustekniikoita ja hoitomenetelmiä. Tähystystekniikalla, verisuoniteitse tai robottiavusteisesti tehtävät toimenpiteet ovat potilaalle useimmiten kevyempiä perinteiseen avosydänleikkaukseen verrattuna. Toipuminen on yleensä nopeampaa.
 
Tyypillisimpiä mini-invasiivisesti suoritettavia toimenpiteitä ovat ahtautuneen aorttaläpän korjaukset verisuoniteitse sekä tähystämällä tai robottiavusteisesti tehtävät hiippaläpän korjaukset. Toimenpiteitä tehdään usein yhteistyössä kardiologien kanssa.
 
Robottiavusteiset sydänleikkaukset aloitettiin Hyksissä vuonna 2011 ensimmäisenä Pohjoismaissa, ja Hyks toimii edelläkävijänä myös koko Euroopan alueella.
Kaikille potilasryhmille mini-invasiivinen tekniikka ei sovellu. Sopiva hoitomuoto ja leikkaustekniikka valitaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle.