Tahdistinhoito

Hitaan pulssin tahdistinhoito


Pulssin hitauden luonne määrää, millainen tahdistinlaite ja tahdistimen säätö ovat sopivat. Tahdistimella voidaan poistaa pulssin hitaudesta aiheutuvat levon aikaiset oireet ja usein palauttaa rasituksen sieto. Tahdistin asennetaan paikallispuudutuksessa ja tarpeen mukaan annetaan kipulääkkeitä. Tahdistin sijoitetaan rintakehän etuosaan pienen ihoviillon kautta. Johdot viedään laskimoita myöten sydämen eteisiin ja kammioihin röntgenläpivalaisulla seuraten. Tahdistin säädetään ja tahdistimessa olevat tiedot kerätään ulkoisen ohjelmointilaitteen avulla. Tahdistimen toimintakunto tarkastetaan määräajoin tahdistinpoliklinikalla.
 
 

Sydämen vajaatoiminnan tahdistinhoito


Vaikeaa sydämen vajaatoimintaa voidaan lievittää potilailla, joilla sydämen johtorata on vahingoittunut ja aiheuttanut vasemman haarakatkoksen. Se voidaan todeta tavallisesta sydänsähkökäyrästä. Haarakatkos viivästyttää vasemman kammion laitaosan supistumista, mikä korjataan käyttäen kahta tahdistinjohtoa. Tämä sydäntä synkronoiva tahdistus parantaa kammion pumppauskykyä ja voi pienentää sydämen laajentumaa.
 
 

Rytmihäiriötahdistinhoito


Rytmihäiriötahdistin asennetaan samoin kuin hitaan pulssin tahdistin. Sen toimivuus rytmihäiriökohtauksen hoidossa voidaan testata asennuksen lopussa. Rytmihäiriötahdistin seuraa pulssia ja pysäyttää kammioperäisen tiheälyöntisyyskohtauksen antamalla nopeita stimuluksia tai sähköiskun kammioon. Kammiovärinän se pysäyttää iskuhoidolla tavallisesti 10-20 sekunnin kuluessa. Potilas voi

mennä hetkeksi tajuttomaksi ennen hoidon tuloa. Rytmihäiriötahdistin asennetaan kun hengenvaarallinen rytmihäiriö on vaarassa uusiutua. Sitä käytetään myös vaikeassa sydänsairaudessa turvana vaikka vakavaa rytmihäiriötä ei ole vielä esiintynyt. Rytmihäiriötahdistin hoitaa myös hidasta pulssia kuten tavallinen tahdistin ja osa niistä antaa sydäntä synkronoivaa tahdistusta vajaatoiminnan lievittämiseksi.