Rytmihäiriön katetrihoito

Mitä tarkoittaa katetriablaatio?


Katetrihoidolla (katetriablaatio) tarkoitetaan sydämen sisältä tapahtuvaa rytmihäiriötä aiheuttavan sähköisen rakenteen poistamista. Hoitoinstrumentti, ablaatiokatetri, viedään verisuonia myöten sydämen sisällä rytmihäiriötä tuottavaan kohtaan sydämen seinämässä. Tähän alueeseen kohdistetaan katetrin kärjen kautta radiotaajuista sähkövirtaa. Tämä aiheuttaa sydämen seinämään tarkoin säädettävissä olevan pistemäisen hoitoarven, joka estää rytmihäiriön. 
 
 

Kenelle katetriablaatio tehdään?


Katetriablaatio tehdään, kun rytmihäiriöstä on potilaalle haittaa tai jos rytmihäiriö arvioidaan vaaralliseksi. Päätöksen ablaatioon ryhtymisestä tekee rytmihäiriöiden hoitoon erikoistunut kardiologi. Hoidettavia rytmihäiriöitä ovat mm. supraventrikulaarinen takykardia, eteislepatus, eteisvärinä ja kammiotakykardia. Katetriablaatiota edeltää aina elektrofysiologinen tutkimus.
 
 

Esivalmistelut toimenpidehuoneessa


Hoitajat asettavat kanyylin käden selän laskimoon nestetiputusta varten. Tätä kautta voidaan antaa tarvittaessa rentouttavaa lääkettä jännityksen lievittämiseksi.
Rintakehälle kiinnitetään liimaelektrodit jatkuvaa sydänkäyrän rekisteröintiä varten.
Tutkimus tehdään nivustaipeen verisuonten kautta, joten alueella olevat ihokarvat ajellaan pois. Potilas peitellään steriileillä liinoilla.
 
 

Katetrihoidon kulku


Oikean nivustaipeen iho puudutetaan ja verisuoniin asetetaan muoviset suoniventtiilit.
Näiden kautta pehmeät ja taipuisat tutkimus- ja hoitokatetrit ohjataan sydämen sisään joko alaonttolaskimoa tai aorttaa pitkin röntgenläpivalaisun avulla.
Katetrien avulla selvitetään ensin, mistä sydämen rytmihäiriö johtuu. Tätä tutkimusvaihetta kutsutaan elektrofysiologiseksi tutkimukseksi.

Hoitokohde riippuu edeltävän elektrofysiologisen tutkimuksen paikantamasta rytmihäiriön aiheuttavasta rakenteesta. Jos rytmihäiriön syy on kaksiosainen eteiskammiosolmuke, hoitokohde on eteis-kammiosolmukkeen ylimääräinen osa oikean eteisen alaosassa. Jos rytmihäiriön syy on eteisten ja kammioiden välinen oikorata (WPW:n oireyhtymä), hoitopaikka etsitään asianmukaiselta paikalta. Eteisvärinää hoidetaan eristämällä vasempaan eteiseen kiinnittyvät keuhkolaskimot muusta eteisestä. Kammiorytmihäiriön keskus löytyy kammion seinästä.

Jos hoitokohde on vasemmassa eteisessä, hoitokatetri viedään kohteeseen reisilaskimon kautta eteisväliseinän läpi (transseptaalipunktio). Myös osa vasemman puoleisista oikoradoista hoidetaan transseptaalipunktion kautta.
Joskus hoitokohteen tarkka paikantaminen saattaa vaatia erikoisvälineitä (CARTO®-, EnSite®-, Stereotaxis®), mikä yleensä edellyttää toista toimenpidettä.
Jos katetrihoidon epäillään haittaavan sydämen normaalia johtoradan toimintaa, voidaan hoitovaikutus tehdä sähkövirran sijasta jäädyttämällä. Katetri viedään paikalle vastaavalla tavalla. Jäädyttäminen ei aiheuta kipua. Toimenpide kestää kahdesta tunnista neljään tuntiin.  
  
 

Toimenpiteen jälkeen


Tutkimus- ja hoitojohdot sekä verisuoniventtiilit poistetaan toimenpiteen jälkeen vetämällä ja verisuonen pienet reiät painetaan kiinni.
 
 

Seuranta ja hoito toimenpiteen aikana


Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Esilääkkeenä annetaan rentouttavaa ja rauhoittavaa lääkettä. Näitä annostellaan tarvittaessa lisää toimenpiteen aikana. Hoitopolttojen tuottama kipu estetään tehokkaalla suonensisäisesti annettavalla kipulääkityksellä, joka myös rauhoittaa ja aiheuttaa usein kevyen unen.
Yleisnukutusta käytetään vain erityistapauksissa, koska sen aikana useimmat rytmihäiriöt eivät tule esiin. Veren hyytymistaipumusta vähennetään tarvittaessa suoneen annettavalla hepariinilla. 
 
 

Toimenpiteen komplikaatiot


Katetriablaatioon liittyvien vaarallisten komplikaatioiden riski on pieni. Verisuonten pistokohtien verenvuoto saattaa toisinaan pitkittää toipumista muutamilla päivillä. Se saattaa joskus vaatia leikkaushoitoa. Vuotoriskiä lisäävät suonten poikkeava sijainti, verisuonten kalkkeutuminen, ylipaino ja veren hyytymistä vähentävä lääkitys.
On erittäin harvinaista, että sydän vaurioituisi toimenpiteessä. Jos katetri tekisi reiän sydänlihakseen, verenvuoto sydäntä ympäröivään sydänpussiin saattaisi aiheuttaa vaaratilanteen (tamponaatio). Se hoidetaan poistamalla veri sydänpussista, joskus sydänleikkauksen avulla.
 
Sydämen oman sähköradan vaurioituminen lähellä sitä sijaitsevaa kohdetta hoidettaessa on harvinaista. Tila on useimmiten ohimenevä mutta saattaa vaatia pysyvän sydämen tahdistimen asennusta. Veritulpan tai tulehduksen ilmaantuminen ovat erittäin epätodennäköisiä komplikaatioita. 
 
 

Kotiutus ja jälkiseuranta


Kotiutus tapahtuu joko toimenpideiltana tai seuraavana päivänä.  Sairaalaseurantaa saatetaan joutua pidentämään yksilöllisistä syistä johtuen. Joskus tarvitaan vuodemakuuta seuraavaan aamuun asti. Toimenpidettä seuraavana päivänä voi kävellä normaalisti. Autolla saa ajaa vasta kotiutusta seuraavana päivänä.
Ponnisteluja ja kippurassa istumista on hyvä välttää 1-2 viikon ajan. Ohjeet muusta seurannasta ja lääkityksestä annetaan ennen kotiutumista.