Kliininen rasituskoe

Rasituskoe tai rasitus-EKG-tutkimus on keskeinen tutkimus selvitettäessä
sepelvaltimotaudin aiheuttamaa haittaa. Tutkimuksessa potilas polkee kuntopyörää vastaavaa polkulaitetta, jonka kuormaa voidaan säätää asteittain.

Tutkimuksen alussa, aikana ja sen jälkeen mitataan sykettä ja verenpainetta ja seurataan olisiko sydänfilmissä (EKG) tapahtunut muutoksia. Erityisesti tarkastellaan alueellisen valtimoahtaumasta aiheutuvan hapenpuutteen aiheuttamia muutoksia sydänsähkökäyrässä (EKG) ja toisaalta mahdollisia rytmihäiriöitä.

 Tutkimuksessa havainnoidaan myös verenpaineen ja pulssin muutokset. Ennen ja jälkeen tutkimuksen kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja verenkieron kuormituksen arvioimiseksi.  Tutkimuksessa selvitetään potilaan suorituskykyä. Tutkimuksessa voidaan tarkastella myös muiden sydänsairauksien haitta-astetta.