Sydänsairaudet

Hyksin ​Sydän- ja keuhkokeskukseen on kansallisesti keskitetty aikuisten vaikeimpien synnynnäisten sydänvikojen ja eräiden muiden harvinaisten sydäntautien tutkimus ja hoito. Hyksin Sydän- ja keuhkokeskus toimii kansallisena sydänsiirtokeskuksena, jossa kardiologian sekä sydän- ja thoraxkirurgian erikoisalat toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Sydänkirurgian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan sydämen sairauksia. HUS:ssa aikuispotilaiden sydänkirurgian diagnostiset tutkimukset ja leikkaukset on keskitetty Hyksin Sydän- ja keuhkokeskukseen Meilahden tornisairaalaan.

Sydänkirurgian alaan kuuluvia leikkauksia, kuten sepelvaltimoiden ohitusleikkauksia, läppäleikkauksia, sydämen- ja keuhkojensiirtoja sekä rinta-aorttaan kohdistuvia suuria verisuonileikkauksia ja näiden yhdistelmiä Hyksissä tehdään vuosittain yli 1 100. Vuosittain tehdään myös 400-500 pienempää sydänsairauksiin liittyvää toimenpidettä.

 
 

 Lue lisää

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta